Абсорбционен вълномер DRAE VHF-Wavemeter /U.K.

Наскоро се сдобих с VHF Абсорбционен вълномер аналогов тип, работещ от 130 MHz, но всъщност обхватът му достига UHF-диапазона до 460 MHz. Защо производителят го е определил само като VHF прибор аз не знам, но може би поради причината, че на UHF при по-силен сигнал уредът занижава честотното показание, поради ефект на увличане, самовъзбуждане или просто вълномерът от селективен придобива качествата на апериодичен измерител на В.Ч. поле.

От приложените снимки се вижда, че приборът работи като апериодичен индикатор на поле в широк диапазон /в случая 50MHz/.

По корпуса, който е пластмасов няма изведени антени. Сигналите се приемат директно от вградената платка. Стрелковият измерител е разграфен ориентировъчно в децибели. Производителят препоръчва стрелката при измерване на честотата да сочи към стойност „50”.

Паразитното излъчване от оплетката на коаксиалните фидери се фиксира по показания в инструкцията по експлоатация начин. Добрите фидери при добро съгласуване имат най-малко излъчване от оплетката.

Да, имам и джобен честотомер с къса антенка за имерване честоти на предаватели, но той не може да измерва цифрово модулирани пакети сигнали, тъй като изисква постоянна носеща /CW/, независимо дали е приложена AM или FM.

С абсорбционния вълномер независимо от трепкането на стрелката на индикатора достатъчно точно се определя честотата на една DMR станция или дистанционно управление за автоаларма /също импулсно/.

Принципната схема е интересна, като решение. Няма променлив кондензатор в трептящите кръгове, а променлив резистор P3, управляващ висококачествени варикапи.

Преобразувател на батерийното 9V напрежение, работещ на 100kHz го повишава на 24V необходимо за управление капацитета на варикапите.

Калибровката на прибора става така: От Р1 се регулира долния диапазон, за да съответства честотата на положението на копчето на Р3 по скалата. От Р2 се регулира чувствителността, а от тример-кондензатора VC1 се регулира скалата по честота за горния диапазон.

При спадане на батерията до 6V тя трябва да се смени с нова. След измерване да не забравяме да изключим вълномера. Галетата в крайно ляво положение `off `.

* * *

07-09-2023г. гр.Варна инж. Емил Бучков LZ2EMO
Instruction Manual