Дати на изпити 2024

      29.02.2024 г. – гр. София (крайният срок за подаване на документи е 26.02.2024 г.)

      26.04.2024 г. – гр. София

      16.05.2024 г. – гр. Пловдив

      31.05.2024 г. – гр. Габрово

      21.06.2024 г. – гр. София

      12.09.2024 г. – гр. Варна

      27.09.2024 г. – гр. София

      07.11.2024 г. – гр. Пловдив

      22.11.2024 г. – гр. София

Кандидатите ще бъдат разпределени в групи с начален час, за който ще бъдат уведомени допълнително по електронната поща или телефон. В съобщението ще се съдържа и информация за точното място на провеждане на изпита.

Изпитите в гр. София ще се проведат в офиса на Българската федерация на радиолюбителите на адрес: ж.к. „Лагера“, бл. 5, офис 1.

Изпитът в гр. Пловдив ще се проведе на адрес: ул. „Съединение“ № 53 в Радиолюбителски клуб – Пловдив, сградата на СОУ „Свети Софроний Врачански“.

За контакт: e-mail: [email protected]; телефон: 02 9492782.

За да се явите на изпит за радиолюбители е необходимо следното:

1. Да подадете заявление по образец и да заплатите определената такса.

КОМИСИЯ ЗА РЕГУЛИРАНЕ НА СЪОБЩЕНИЯТА
ул. „Ген. Йосиф В. Гурко“ № 6
1000, гр. София

IBAN сметка на КРС – BG78 BNBG 9661 30 001226 01, BIC код BNBG BGSD – Българска народна банка, пл. „Княз Александър Първи“ № 1

Документите могат да се подадат и по електронен път чрез използването на Електронния портал на КРС. Изискването за достъп е валидно удостоверение за квалифициран електронен подпис.

2. Да заявите една от обявените по-горе дати за изпит.

3. Да получите потвърждение за записване за изпит. Потвърждението ще бъде изпратено на посочения от вас e-mail (когато липсва такъв, ще бъдете уведомени по телефона).

В случай че желаете да промените заявената дата за изпит е необходимо, да уведомите КРС по e-mail: [email protected] или на телефон: 02 9492782.

При необходимост от допълнителна информация за изпита за радиолюбители можете да отправите запитване на посочените по-горе e-mail и телефон.

Източник: КРС

Автор:Васил Терзиев

LZ2AE SK, LZ2DZ SK

През последните дни Варна изгуби най-отявлените си радиолюбители. А ние загубихме приятели. Хората, които бяха вечно в настроение. Хората, които с желание помагаха на новите. Хората, които сплотяваха радиолюбители. Хората, с които започваше добрият ден. Трудно ми е да пиша тези редове, а предполагам на много от вас, които ги познавахте – ви е трудно да четете :(. 

RIP LZ2AE, RIP LZ2DZ

 

RIP LZ2AE, RIP LZ2DZ