антенен превключвател

антенен превключвател 1×8, 1×7 и 1×3 (в процес, галерията ще се обновява)