Външен A-V метър в захранващата верига на КВ/УКВ 100-150 W /RF PWR/ трансивър.

Много често в практиката ползваме трансивъри без да можем оперативно да следим захранващото напрежение и консумирания от захранващия източник ток.Проблемът става с по-голяма важност,ако се работи в полеви или мобилни условия от акумулатор.С предложеното устройство,състоящо се от две малки кутийки-едната в която е монтиран токовия измервателен шунт и втората-на която е монтиран измервателния прибор.Двата блока са свързани с тънък ширмован двупроводен микрофонен кабел 1,5 метра.

В основата е използувана измервателна автомобилна стрелкова система тип
ВА-340 /Русия/. Тъй като максималният и измерван ток от 120 ампера е твърде голям за нашата цел, не може да употребим оригиналния фабричен шунт,а трябва да се изработи такъв,който да осигури максимален ток на отклонение примерно 30А.За директно отчитане стойността на тока ползваме волтовото разграфяване в горния край на скалата (0-30V).
Това в общи линии съответства на консумирания от един 100-150 ватов трансивър ток.
Шунтовото съпротивление при ток на пълно отклонение на магнито-електрическата система 7,5 mA , вътрешно съпротивление 10 Ohm и стандартно напрежение 75mV след изчисление се получава 2,5mOhm.
На практика шунтът е изработен от парче многожилен,меден гъвкав силов проводник със сечение 2,5 кв.мм и PVC-изолация с дължина 50 см. Проводникът е много добре калайдисан в двата си края за добър контакт и тези два края завършват с порцеланова двойна лустер-клема,която е разчетена за сечения 6 кв.мм.Калиброването на шунта става с отрязване на малко от проводника или пък със снаждането на малко,допълнително парче.
Използва се временен товар от няколко да речем автомобилни лампи 21+5W паралелно захранени.Последователно на товара се свързва цифров мултицет на обхват 10 или 20А. Калибрирането може да стане примерно на стойност на консумация 5А ,като плавно се регулира напрежението на захранващ изправител.Всички фабрични импулсни захранващи източници 12V/30А имат изведен тример за регулировка от 10 до 15V.
За по-добро наблюдение през нощта и в тъмно съм монтирал два бели светодиода с диаметър 3мм във вътрешността на корпуса на измервателната система. Скалата и стрелката са покрити фабрично с фосфорен материал.До към средата на 50-те години тези и други по тип прибори и часовници са били покривани с постоянна светомаса (ПСМ), съдържаща добавка на радиоактивна сол на радий-Ra226,благодарение на която приборите са светели без външно предварително осветяване,но впоследствие е прекратено добавянето на Ra226 – източник на алфа-радиоактивност. Показаната измервателна система е произведена в по-ново време и скалата е покрита с временна светомаса,несъдържаща радиоактивни добавки.Недостатък е,че луминесценцията трае кратко след облъчването с видима бяла или UV- светлина.
Предвидена е възможност за подзаряд или заряд на акумулатор от външно зарядно устройство (CHARGER) 15V и максимален ток 6А.При заряд с ток по-голям от тока на консумация,стрелката на прибора ще се отклонява наляво от нулата.Тримерът 10 kOhm служи за точно установяване показанията в режим `волтметър`.В режим `амперметър` натискайки краткотрайно фабричния бутон `V` също можем да преминаваме в измерване на напрежение.Освен превключвателя `А-V` има втори, за включване на LED-подсвета.
Вярно е,че сега има много по-малки и по-модерни цифрови индикатори за ток и напрежение,но примерно седемсегментните са инертни и крайно неподходящи за измерване на бързопроменяща се консумация,каквато има трансивъра в режими: SSB; CW; AM и цифровите такива. Стрелковата индикация очевидно е за предпочитане!Предпазителят 0,16А защитава бобинката на измервателната система от прекъсване на шунта или някакво неправилно свързване.Предпазителят 10А защитава от прекомерно висок ток на изхода на зарядното устройство и късо съединение между акумулаторните кабелни накрайници (уши).

19-02-2022г. гр.Варна 73! Инж. Емил Бучков-LZ2EMO