Годишна среща на Радиолюбителите във ВАРНА 2019.

Кога  : 21 декември ,12:00-19:00h.

Къде : Ред Рок Аспарухово .

Всички желаещи да присъстват да потвърдят тук или да се свържат с мен.

Потвърдили 17 : :LZ2NKN, LZNRK, ,LZ2AE, LZ2GOD,LZ2TTC, LZ2RPT, LZ2DZ,LZ4DP, LZ2XPP, LZ2IGLZ2ELM, LZ2RDV, LZ2PMI, LZ2OPC,LZ6BS,LZ4DJ,LZ2MVM.

Има 4 куверта – всеки присъстващ да си избере и да ме информира .Желателно  е да сме готови с кувертите до 15 декември