За контакт

Радио: На репитер LZ0RDP, търсете LZ2DZ

Имейл: info@varnahamradio.com

Телефон: 0899858593 – Николай Пенков (LZ2DZ)

или формуляра отдолу

За контакт
  1. (задължително)
  2. (валиден имейл)