Има ли безопасни йонизиращи лъчения?

Има ли безопасна йонизираща радиация?!

Преди време в Youtube пуснах едно видео „Йонизиращата радиация около нас и в нашия дом”.Там показах как реагират рентгенометрите-радиометри включително и една йонизационна камера собствено производство на разни радиоактивни вещества.Последната сравнително слабо реагираше на гама-излъчването,но сега когато случайно ми попадна  източник на алфа-лъчение едно газово чорапче импрегнирано с ториеви соли се оказа,че чувствителността и към този тип излъчване е доста голяма!

На видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=6jK4Y_-3h88&t=216s „Is there non dangerous ionizing radiation“ се вижда как само един лист хартия спира алфа-лъчите,които всъщност са хелиеви ядра.  От таблицата на фиг1 се вижда ясно кой тип излъчване предизвиква по-силна йонизация и кой тип излъчване има по – силно и дълбоко проникване да речем в човешките тъкани.

В графиката от фиг2 образно съм нарисувал кой тип излъчване как може да бъде отслабено и с какви средства.

 Интересното е,че бързите неутрони  могат да бъдат спрени и само с полиетилен или стиропор.Това няма да го прочетете в гражданската литература по темата,а в специализираната военна такава.Подобни  научни публикации има и в сайтовете на ВВМУ Никола Вапцаров-Варна.Да, и не само там.Новите бронетанкови машини са изпълнени с броня  на слоеве,като между отделните слоеве е сложен полиетилен за защита на личния състав от бързи неутрони.

 На фиг3 образно съм нарисувал как радиоактивният елемент Торий 230 при разпада си  до Радий 226 се отделят алфа-частици.Самият Радий 226 при разпада си отделя алфа-частици и токсичният радиоактивен газ Радон222-газ без мирис,вкус,цвят и по-тежък от въздуха.Този газ се излъчва от мазите на стари жилища,от пукнатини в земята,но и от теракотни облицовки и определени видове мрамор.

 Има специализирани датчици за откриване присъствието на този газ,но те са недостъпни за обикновенния човек.По-простият начин за откриването на Радон222 е прахосмукачка на входа на която около тръбата е навит филтър напоен с вода.След като прахусмукачката е работила в определеното домашно помещение се измерва  алфа-излъчването на мокрия филтър.

 Алфа-частиците се спират само с лист хартия,но ето това е подвеждащото,че тези частици са безопасни!Една такава частица вдишана от човек и попаднала за постоянно в белия дроб или другаде има силно йонизиращо и канцерогенно действие около себе си .Гама и Х –лъчите имат малка йонизираща способност,но пък имат дълбоко проникване. Прилагам и цветна таблица фиг4 показваща три вида зони на излъчване зелена-безопасна,оранжева-повишена опасност и червена-опасна !Таблицата за мощност на дозата е в единици микрозиверт за час uSv/h . Ако искаме да преминем в микрорентген за час uR/h е нужно табличните стойности да умножим по 100.

 В заключение можем да кажем,че реално няма безопасна йонизираща радиация или тип радиоактивни лъчи.

 Бъдете бдителни,живи и здрави,73!

05-04-2022 гр.Варна                                  Инж.Емил Бучков LZ2EMO

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг. 4

 

ВИДЕО: