Включване на портативна гъвкава антена към любителски трансивър

Една идея,как може да включим портативна гъвкава антена  от по-старите военни радиостанции,ползвани у нас и в чужбина към любителски трансивър.

  Тъй като ми се търкалят между техниките  някакви бройки стари военни портативни антенки за УКВ диапазона,но имащи несъвместим за включване към любителски радиостанции накрайник ми дойде идея как да модифицирам  този накрайник,така че да стане възможно куплирането към нашите радиолюбителски стандарти.При това конструкцията на антената се запазва без промяна и при нужда лесно може за секунди да се възстанови до първоначалното и състояние.Смисълът е когато сме изнесени за портативна работа да може да използуваме тези антени в диапазона 50 MHz  (т.нар. „Magic Band”) .При условия за  DX- спорадично прохождение  е общоизвестно,че радиовълните от далечните кореспонденти пристигат „отгоре” поради механизмът им на разпространение в този случай.

Заради това не е нужно да ползваме обезателно вдигнати нависоко антени.Е,разбира се хубавата антена си е хубава винаги и за това няма спор.

  В настоящото изложение аз показвам как може лесно да навием един PL-259 куплунг с широк изходен диаметър-18 мм за дебел коаксиален кабел,върху накрайника  на антената. Куплунзите за тънък кабел НЕ СТАВАТ за случая!

  В статията показвам как се доработва една гумена хеликоидална (спирално навита) антена за българска военна,носима FM-радиостанция Р-31М,работеща в диапазина 44-54 MHz .Със същия успех дори може да бъдат доработени всякакви антени от типа „Куликов” поради факта,че имат същите накрайници (щифтове) със същите прорези и диаметър.Антените за различните станции ( Р-104, Р-105,Р-107М, Р-126, Р159) имат различен по дължина  щифт.Работната им дължина е средно по 1,5 метра,но може да варират от 1до2 метра.Антените с дължина 1,5 метра се явяват точно ¼ дължина на вълната за диапазона 50 MHz и импеданс съответно около 50 Ohm. https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%B0_%D0%9A%D1%83%D0%BB%D0%B8%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B0

  Необходими са някои дребни неща като стандартна ВиК уплътнителна гумичка с отвор в средата и външен диаметър 18мм.Първо тя се нахлузва върху щифта и я избутваме до упор.Предназначението е уплътнение на свободното пространство и изолация на антената от корпуса на  PL-259 куплунга. Следва навиване на меден многожилен проводник с не голям диаметър около активното жило на оригиналната антена.Ползвал съм меден многожилен проводник за изсмукване на припой при разпояване.Връзката трябва да е много стабилна!Вкарваме гайката на куплунга.После взимаме парче РVС-бензиноустойчив шлаух /бензинопровод/ с външен диаметър 8мм,вътрешен 6мм и дебелина 1мм,като го разрязваме надлъжно с макетно ножче.Пъхаме го около жилото на оригиналната антена с висящия меден проводник.Следва  навиване на куплунга около шлауха,тъй като той си има нарязана резба за целта в края.Естествено не трябва медният многожилен проводник да опира в корпуса на куплунга!Краят на проводника е прекаран през кухото централно жило на PL-259.След като се убедим в здравото притягане на куплунга към щифта на антената  издърпваме до край медния проводник и го запояваме към централното жило.Остатъкът от проводника се отрязва.Проверяваме с омметър връзката централно жило-антена,което е 0 ома, а също и да няма връзка между централното жило и корпус на куплунга.

  Следва да тестваме антената по стойност на КСВ на самата радиостанция.Ако антената е къса ,то трябва да я удължим с някаква метална наставка на върха ,а ако е по-къса за работната честота да пуснем някакъв проводник-противовес свързан с корпуса на трансивъра близо до основата на антената ,който със своя капацитивен импеданс да компенсира индуктивния такъв на антената,докато КСВ стане приемлив. На снимките съм показал как се променя КСВ в зависимост от честотата за конкретната гумена хеликоидална антена. При честота 50,0 MHz  SWR=1.0 .При честота 51,5MHz  SWR=1.5. Горната граница на приемливия работен диапазон при който SWR достига 3,0  се явява 51,17MHz.Това препокрива предостатъчно разрешената ни до момента работна лента от 50,05-50,20MHz !

  Заради това,че моят QRP-трансивър е с BNC  антенен вход се налага да се свърже и преходник SO-239/BNCm.Ъгълът на антената може да се промени с правоъгълен преходник или тройник.

  Успех и 73!

26-04-2022г. гр.Варна                                          инж. Емил Бучков-LZ2EMO

 

 

 

Има ли безопасни йонизиращи лъчения?

Има ли безопасна йонизираща радиация?!

Преди време в Youtube пуснах едно видео „Йонизиращата радиация около нас и в нашия дом”.Там показах как реагират рентгенометрите-радиометри включително и една йонизационна камера собствено производство на разни радиоактивни вещества.Последната сравнително слабо реагираше на гама-излъчването,но сега когато случайно ми попадна  източник на алфа-лъчение едно газово чорапче импрегнирано с ториеви соли се оказа,че чувствителността и към този тип излъчване е доста голяма!

На видеото:
https://www.youtube.com/watch?v=6jK4Y_-3h88&t=216s „Is there non dangerous ionizing radiation“ се вижда как само един лист хартия спира алфа-лъчите,които всъщност са хелиеви ядра.  От таблицата на фиг1 се вижда ясно кой тип излъчване предизвиква по-силна йонизация и кой тип излъчване има по – силно и дълбоко проникване да речем в човешките тъкани.

В графиката от фиг2 образно съм нарисувал кой тип излъчване как може да бъде отслабено и с какви средства.

 Интересното е,че бързите неутрони  могат да бъдат спрени и само с полиетилен или стиропор.Това няма да го прочетете в гражданската литература по темата,а в специализираната военна такава.Подобни  научни публикации има и в сайтовете на ВВМУ Никола Вапцаров-Варна.Да, и не само там.Новите бронетанкови машини са изпълнени с броня  на слоеве,като между отделните слоеве е сложен полиетилен за защита на личния състав от бързи неутрони.

 На фиг3 образно съм нарисувал как радиоактивният елемент Торий 230 при разпада си  до Радий 226 се отделят алфа-частици.Самият Радий 226 при разпада си отделя алфа-частици и токсичният радиоактивен газ Радон222-газ без мирис,вкус,цвят и по-тежък от въздуха.Този газ се излъчва от мазите на стари жилища,от пукнатини в земята,но и от теракотни облицовки и определени видове мрамор.

 Има специализирани датчици за откриване присъствието на този газ,но те са недостъпни за обикновенния човек.По-простият начин за откриването на Радон222 е прахосмукачка на входа на която около тръбата е навит филтър напоен с вода.След като прахусмукачката е работила в определеното домашно помещение се измерва  алфа-излъчването на мокрия филтър.

 Алфа-частиците се спират само с лист хартия,но ето това е подвеждащото,че тези частици са безопасни!Една такава частица вдишана от човек и попаднала за постоянно в белия дроб или другаде има силно йонизиращо и канцерогенно действие около себе си .Гама и Х –лъчите имат малка йонизираща способност,но пък имат дълбоко проникване. Прилагам и цветна таблица фиг4 показваща три вида зони на излъчване зелена-безопасна,оранжева-повишена опасност и червена-опасна !Таблицата за мощност на дозата е в единици микрозиверт за час uSv/h . Ако искаме да преминем в микрорентген за час uR/h е нужно табличните стойности да умножим по 100.

 В заключение можем да кажем,че реално няма безопасна йонизираща радиация или тип радиоактивни лъчи.

 Бъдете бдителни,живи и здрави,73!

05-04-2022 гр.Варна                                  Инж.Емил Бучков LZ2EMO

Фиг.1

Фиг.2

Фиг.3

Фиг. 4

 

ВИДЕО:

Външен A-V метър в захранващата верига на КВ/УКВ 100-150 W /RF PWR/ трансивър.

Много често в практиката ползваме трансивъри без да можем оперативно да следим захранващото напрежение и консумирания от захранващия източник ток.Проблемът става с по-голяма важност,ако се работи в полеви или мобилни условия от акумулатор.С предложеното устройство,състоящо се от две малки кутийки-едната в която е монтиран токовия измервателен шунт и втората-на която е монтиран измервателния прибор.Двата блока са свързани с тънък ширмован двупроводен микрофонен кабел 1,5 метра.


В основата е използувана измервателна автомобилна стрелкова система тип
ВА-340 /Русия/. Тъй като максималният и измерван ток от 120 ампера е твърде голям за нашата цел, не може да употребим оригиналния фабричен шунт,а трябва да се изработи такъв,който да осигури максимален ток на отклонение примерно 30А.За директно отчитане стойността на тока ползваме волтовото разграфяване в горния край на скалата (0-30V).
Това в общи линии съответства на консумирания от един 100-150 ватов трансивър ток.
Шунтовото съпротивление при ток на пълно отклонение на магнито-електрическата система 7,5 mA , вътрешно съпротивление 10 Ohm и стандартно напрежение 75mV след изчисление се получава 2,5mOhm.
На практика шунтът е изработен от парче многожилен,меден гъвкав силов проводник със сечение 2,5 кв.мм и PVC-изолация с дължина 50 см. Проводникът е много добре калайдисан в двата си края за добър контакт и тези два края завършват с порцеланова двойна лустер-клема,която е разчетена за сечения 6 кв.мм.Калиброването на шунта става с отрязване на малко от проводника или пък със снаждането на малко,допълнително парче.
Използва се временен товар от няколко да речем автомобилни лампи 21+5W паралелно захранени.Последователно на товара се свързва цифров мултицет на обхват 10 или 20А. Калибрирането може да стане примерно на стойност на консумация 5А ,като плавно се регулира напрежението на захранващ изправител.Всички фабрични импулсни захранващи източници 12V/30А имат изведен тример за регулировка от 10 до 15V.
За по-добро наблюдение през нощта и в тъмно съм монтирал два бели светодиода с диаметър 3мм във вътрешността на корпуса на измервателната система. Скалата и стрелката са покрити фабрично с фосфорен материал.До към средата на 50-те години тези и други по тип прибори и часовници са били покривани с постоянна светомаса (ПСМ), съдържаща добавка на радиоактивна сол на радий-Ra226,благодарение на която приборите са светели без външно предварително осветяване,но впоследствие е прекратено добавянето на Ra226 – източник на алфа-радиоактивност. Показаната измервателна система е произведена в по-ново време и скалата е покрита с временна светомаса,несъдържаща радиоактивни добавки.Недостатък е,че луминесценцията трае кратко след облъчването с видима бяла или UV- светлина.
Предвидена е възможност за подзаряд или заряд на акумулатор от външно зарядно устройство (CHARGER) 15V и максимален ток 6А.При заряд с ток по-голям от тока на консумация,стрелката на прибора ще се отклонява наляво от нулата.Тримерът 10 kOhm служи за точно установяване показанията в режим `волтметър`.В режим `амперметър` натискайки краткотрайно фабричния бутон `V` също можем да преминаваме в измерване на напрежение.Освен превключвателя `А-V` има втори, за включване на LED-подсвета.
Вярно е,че сега има много по-малки и по-модерни цифрови индикатори за ток и напрежение,но примерно седемсегментните са инертни и крайно неподходящи за измерване на бързопроменяща се консумация,каквато има трансивъра в режими: SSB; CW; AM и цифровите такива. Стрелковата индикация очевидно е за предпочитане!Предпазителят 0,16А защитава бобинката на измервателната система от прекъсване на шунта или някакво неправилно свързване.Предпазителят 10А защитава от прекомерно висок ток на изхода на зарядното устройство и късо съединение между акумулаторните кабелни накрайници (уши).

19-02-2022г. гр.Варна 73! Инж. Емил Бучков-LZ2EMO

LZ2AE SK, LZ2DZ SK

През последните дни Варна изгуби най-отявлените си радиолюбители. А ние загубихме приятели. Хората, които бяха вечно в настроение. Хората, които с желание помагаха на новите. Хората, които сплотяваха радиолюбители. Хората, с които започваше добрият ден. Трудно ми е да пиша тези редове, а предполагам на много от вас, които ги познавахте – ви е трудно да четете :(. 

RIP LZ2AE, RIP LZ2DZ

 

RIP LZ2AE, RIP LZ2DZ

Ремонт на радиочестотен антенен коаксиален превключвател тип CX-201. Втора част.

Преди няколко месеца имах проблем с неизправен ВЧ-превключвател тип СХ-201,който се състоеше в това,че едната контактна пластина се беше поизправила и не контактуваше със съответния четириграм.
След леко позакривяване с помощта на пинсета работоспособността на
ВЧ-превключвателя беше възстановена. Днес обаче сигналът от антената отново се загуби.След отваряне кутията на превключвателя се видя,че позлатената контактна пластина е счупена. Имах под ръка пружиниращи посребрени пластини от капаците на стари български телевизионни тунери тип ИТК-1П. Те са много по-меки и еластични.
Използвайки индукционен поялник 100W лесно калайдисах част от единия край на позлатената и посребрената пластини,което става лесно.


Запоих новото удължение към старата пластина,проверих омическото съпротивление на контактуване,многократно прещраках въртока и с това реших този проблем.

Успехи и 73!

19-12-2021г. Варна инж. Е.Бучков LZ2EMO

Планова профилактика на ретранслатор LZ0VDR

Драги колеги,
На 08.11.2021 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведе планова профилактика на DMR ретранслатор LZ0VDR.
В посочения период, ретранслатора няма да работи.
След приключване на дейностите, функционалността му ще бъде възстановена в нормалното си състояние.
 • Позивна: LZ0VDR
 • QTH Locator: KN33XE
 • Честота на предаване: 438.725MHz
 • Честота на приемане: 431.125MHz
 • Offset: -7.6
 • Color Code: 1
 • Цифрови режими: Digital mobile radio (DMR)
 • DMR Мрежа: IPSC2-BULGARIA (DMR+)
 • Talk Groups:
  TS1: 284 BG & 2849 Varna;
  TS2: Свободен само за локална употреба

Предлага се трета среща на радиолюбителите в местността „Тракийска чешма“ на 02.10.2021 г – събота от10:00 ч LZT.

Предлага се трета среща на радиолюбителите в местността „Тракийска чешма“ на 02.10.2021 г – събота от10:00 ч LZT. При лошо време същата да се състои на 09.10.2021 г (следващата събота) по същото време.За предложения и коментарии – тук, във Вайбър групата , на страницата varnahamradio.com и на ретранслатор (репитер) LZ0VNA (438.300). 73 !

Проблем с радиочестотен антенен коаксиален превключвател тип CX-201

Преди около две години от електронен европейски магазин закупих антенен превключвател.На блистера има германски баркод и беше отпечатано лого на фирмата Albrecht ,която се ползва с добро име в Германия.Да,но от една седмица забелязах,че когато превключа на канал VHF,който слушам всеки ден и който излъчва непрекъснат сигнал не чувах в радиото нищо в продължение на половин или една минута.В последствие сигналът идваше.След като направих измерване с цифров омметър се оказа,че контактното съпротивление не е нула ,а безкрайност ома.
Демонтирах превключвателя и го отворих за да установя причината.Първичният оглед показа лош механически контакт между плоската месингова пластина и централното жило на фишката.Наложи се поизправяне на тази пластина ,която фабрично е леко огъната.Това лесно става с пинсета.За тези две години експлоатация не съм подавал повече от 25 W високочестотна мощност през този превключвател,който би трябвало да работи до 1 kW мощност в режим телеграф според указанията изписани на блистера.
Какво ли щеше да стане,ако работех с пределната мощност при този ЛОШ механичен контакт?!Притеснява ме и фактът ,че изделието се води германско!!!
Приложил съм и снимки.

Успехи и 73 !

04-09-2021г. Варна инж. Е.Бучков LZ2EMO