Подмяна на щатната Ni-MH-батерия с Li-ion в битов измервател Power Consumption Meter

Преди десетина години си бях закупил този битов мултифункционален измервател, но когато ми потрябва наскоро се оказа, че няма индикация на дисплея. След като го отворих и замерих оригиналната Ni-MH акумулаторна батерия 3,6V/40 mA/h се оказа, че напрежението и след заряд не може да се вдигне над 2,7V. Тъй като имах стари излязли от употреба телефонни Li-ion батерии, които са с доста спаднал капацитет, но достатъчно висок за захранване на въпросното устройство направих замяна. Разпоих старата батерия, запоих „новата” с удължаващи проводници към платката на прибора. Подходящи са батерии тип BL-5C 1020mA/3,7V или подобни, дори и малко с по-голям размер, тъй като във вътрешността на прибора има достатъчно свободно място.

Освен, че устройството измерва мрежовото напрежение, токът на консумация, мощността, стойности на енергията по тарифи 1 и 2, има и измервател на фактора на мощността, който се дава с 2 цифри в проценти от 0-100, което според мен от техническа гледна точка е неправилно, тъй като реактивната мощност се дефинира с косинус фи, който е между 0-1,0. Колкото този показател е по-близо до единица, толкова качественият фактор е по-добър, а загубите от реактивната енергия са по-малки. Реалните професионални уреди измерващи фактора на мощността показват и знакът на косинус фи + или – по който се определя дали товарът е капацитивен или индуктивен.

Приложени са и няколко снимки на отворения прибор.

16-07-2023г. гр.Варна инж. Емил Бучков-LZ2EMO