Собствена методика за измерване коефициента на скъсяване на фидерите. LZ2EMO

В публикуваното видео нагледно показвам моя методика за измерване коефициента на скъсяване на фидерните линии.
https://www.youtube.com/watch?v=RBGLZepWVGE
Все пак е необходимо да имаме някакъв точен измервател на импеданса. Методиките са най-различни и се основават на различни принципи. Даже измервателните единици в различните държави са различни. В руската литература параметърът се нарича коефициент на скъсяване и по принцип е единица и над единица. В американската терминология параметърът се нарича скорост на забавяне /velocity factor/ и е единица или по-малко от единица. Може да се дава и в проценти. От единия към другия стандарт се преминава лесно, тъй като стойностите са реципрочни. Има и трети стандарт възприет от 3-4 западни компании, който дава по-различни стойности от нормално възприетите.

04-06-2024г. Варна 73! инж. Емил Бучков LZ2EMO