Тестер за кварцове „QARTZ-1”

Това малко устройство,побиращо се върху платка с размери не повече от 20 х 20 мм. е много необходимо в радиолюбителската практика, когато трябва да си подбираме кварцови резонатори. Има резонатори, които по една или друга причина са дефектни или с течение на времето са се повредили. Тези елементи много лесно се увреждат и от удар. С тестера проверяваме кварцове на основна честота на генерация – до към 15-20 MHz, а също и кварцове, предназначени за работа на висш нечетен хармоник, та чак до около 100 MHz .

Подобни схеми има описани изключително много в литературата, но при тази имаме още едно допълнително стъпало – транзистора VТ2, който ни усилва полезния сигнал до едно по-високо и отчетливо ниво, което да задейства VТ3 и в крайна сметка да получим добра светлинна индикация от червения светодиод HL1 .

VТ2 служи и като буфер за изходния сигнал към BNC- гнездото J в което може да се включи честотомер за точен контрол на номинала на кварцовия резонатор. Ако не измерим точно основната честота, то и погрешно ще си направим заключение за висшия му нечетен хармоник. А с увеличаване на номера на хармоника грешката при отчитането на основната честота се умножава с неговия номер!!! Примерно – ако на основна честота сме отчели номинала с грешка от плюс 1 kHz, то на пета хармонична честотата ще e по-ниско с цели 5kHz от тая, която ние си мислим !

Лесно и просто за изпълнение в кутийка, малко по-голяма от кибритена такава .

13/07/2011г. гр. Варна Успех и 73! инж. Емил Бучков – LZ2EMO .