AC/DC амперклещи с датчик феритна пръчка, като компас.

Наскоро ми дойде една идея в главата дали не мога да използвам AC/DC-амперклещи за компас. Определено, евтините АС – амперклещи не стават за тази работа, понеже работят на друг принцип и не са в състояние да измерват постоянно магнитно поле. Датчикът им е на трансформаторен принцип и е пригоден само за променлив ток. В AC/DC-амперклещите датчикът е полупроводников елемент на Хол, който реагира на постоянно или променливо магнитно поле. В случая ни интересува постоянното магнитно поле.

За датчик реших да използвам феритна пръчка от материал с магнитна проницаемост поне u=1000 и нагоре. Това е магнитно-мек материал, който не се намагнитва. Магнитно-твърдите материали след прилагане на постоянно магнитно поле остават намагнитени. Те в случая не са подходящи за датчици.

Установих, че феритната пръчка трябва да е перпендикулярна на земното магнитно поле, т.е. да е вертикално спрямо земята.

В материала съм приложил видео от което всичко се вижда.

https://www.youtube.com/watch?v=wwNmdYgWWmU

Преди измерване амперклещите се включват в режим ADC /постоянен ток/.

Следва НУЛИРАНЕ /ZERO/ от съответния бутон! Показанието трябва да стане 0,000!

След тази операция поставяме феритната пръчка между накрайниците на амперклещите вертикално спрямо земята. Защипваме я на върха на скобите.

Проверяваме с обикновен компас посоката на север, а и точно в този азимут показанията на дисплея трябва да са нули. При завъртане на амперклещите в хоризонтална плоскост показанията се променят, както и знакът на полярността.

„ _ .

Е,да,този експеримент не става за точни измервания, но сравнително много точно може да ни покаже магнитния север.

Феритни пръчки могат да се вземат от стари дълго /средновълнови битови радиоприемници.

Използвани източници:

https://www.kew-ltd.co.jp/en/support/mame/detail.php?id=60

https://www.fluke.com/en/learn/blog/clamps/abcs-of-clamp-meters

* * *

Успех! 73!

28-04-2023г. гр.Варна инж. Емил Бучков-LZ2EMO