Конвертор за приемане на диапазона 0-30MHz с RTL USB –стик, предназначен за приемане на аналогово FM, цифрово радио и телевизионно разпръскване – DAB /DVB в обхвата 24-1766 MHz

С предложената схема въпросният широко разпространен USB-приемник може да приема дълги, средни и къси вълни практически от 0 до 30 MHz. Реално RTL-USB стикът е идеален приемник за УКВ чак до 1,766 GHz, когато се използва без конвертора. Реализиран е с демодулатора RTL-2832U на фирмата Realtek.

Имам готов донгъл RTL-SDR 100kHz-1766Mhz, но за съжаление той е несъвместим като хардуер със стария Win-XP на моя компютър. Сега го използвам за слушане на VHF/UHF диапазоните.

Понеже ми се намираше един захвърлен стик,реших да направя нещо за да слушам и всичко под 24MHz/това е най-ниската работна честота на донгъла/. Схемата на конвертора е проста, но все пак човек трябва да разполага с малко измервателна апаратура освен мултицет. Честотомер, грид-дип мер, LC-метър, контролен КВ и УКВ приемник. В интернет могат да се видят подобни конвертори реализирани с готови кварцови генератори от LAN-карти. Евтино и просто решение, но тия генератори произвеждат правоъгълно напрежение в изхода си. Правоъгълните сигнали както е известно от теорията поради стръмните си фронтове създават и множество висши хармонични, което след продукт-детектора ще породи още повече на брой нежелани съставки. Това води до приемането на несъществуващи в ефира станции и cвистове.

Реших да мина на кварцов осцилатор с повишена мощност, за да спестя още едно усилващо хетеродинния сигнал стъпало. При това малко жертвам от стабилността на честотата,но това е един компромис между стабилна честота и висока амплитуда. Използваният смесител SAM-2 изисква поне 7-10mW хетеродинна мощност, тъй като загубите в него са от 5,7dB до7,5dB

На входа на конвертора не съм поставил предусилвател,защото той ще изисква съответно и филтри, за да се намали въздействието на силни странични сигнали и възможни интер- и кросмодулации.

За сметка на това обаче усилвател има на изходния сигнал , реализиран с полевия и малошумящ 2SK212E,широко изполван като УВЧ в множество трансивъри и комуникационни приемници японско производство.

Антенният вход е защитен с два насрещно свързани шотки-диоди ВАТ-86, имащи вградени пръстени за високоволтова протекция.

Индуктивностите на трептящия кръг и намотката за връзка са навити на кухо керамично тяло с изработени улеи за навиване с принудителна стъпка 1мм.Външният му диаметър е 8мм. На 5мм от горния край на намотката с 5 навивки е разположена 1 навивка за връзка между осцилатора и двойно-балансния смесител. Проводникът е емайлиран, меден ф = 0,51мм.

Дроселът за осцилатора е фабричен 20uH.Дроселите на усилвателя са тороидални. Размерите, индуктивността и магнитната проницаемост на феритните материали са означени на схемата

Балансирането на смесителя по най-чист сигнал става чрез безиндуктивен потенциометър 100 ома. А чистотата на сигнала може да се наблюдава на съответния екран за аудио-сигнала , който осигурява софтуерно SDR-приемника. Аз ползвам известната стара програма HDSDR. Отива се на честота 0 Hz /след като софтуерно е зададена точната честота на конвер – тиране до 1 Hz/Там гледаме формата на нулевото биене и я изчистваме максимално, леко въртейки плъзгача на тримера 100 ома. И така вече 0 Hz съответства на 40 000 000 Hz.

За съвсем точно определяне честотата на конвертиране ползваме контролен КВ-приемник, имащ SSB. Наблюдението правим на различни концертни АМ- станции и на любителски SSB такива на горна и на долна лента. Когато прослушваме АМ-предаватели, превключвайки LSB/USB не трябва да има никаква разлика на слух!

Използвал съм пробна едностранно фолирана платка с фабрично разпробита мрежа от отвори. Всичко се помества в стандартна пластмасова кутия с размери 85х57х27мм. Металната разбира се е винаги за предпочитане с оглед ефективна екранировка!

След първите тридесетина минути кварцовият генератор се темперира и не се забелязва някакво по-нататъшно пълзене на честотата. USB-стикът загрява доста и оттам също първоначално има някаква честотна нестабилност.

Чувствителността е сравнима със стандартните приемници.

Справочни сайтове:

http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=35&Level=4&Conn=3&ProdID=257

http://www.rmania.net/aksesoari-dvb-t-mpeg4-tv-tunerdabfmsdr-rtl2832u-r820t-1442.html

http://www.dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541#.V6vdl1DxvK4

http://www.hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-e4000/

https://www.minicircuits.com/pdfs/SAM-2_SPEC.pdf

https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/302/SAM-2-pdf.php

http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=203384

12/08/2016 гр.Варна инж.Емил Бучков-LZ2EMO