Ден на радиото

Ден на радиото

Време на провеждане:
Събота, 4. Май 2024 – 14:00 to Неделя, 5. Май 2024 – 14:00
Описание:

 

Участници в УКВ състезанията могат да бъдат всички лицензирани радиолюбители. Участниците трябва да работят съгласно условията на състезанието, условията на собствената си лицензия (максимално разрешена мощност, честотен обхват и вид модулация) и в дух на спортсменство. Клубните участници трябва да използват само един инициал по време на състезанието. Не повече от един предавател на обхват може да бъде използван по едно и също време. Участниците не могат да сменят локатора си по време на състезанието.

 

2. Категории.

 

SOSB – един оператор, един обхват (за всеки един обхват)

SOMB – един оператор, много обхвати (144MHz и нагоре)

MOSB – много оператори един обхват (за всеки един обхват)

MOMB – много оператори, много обхвати (144MHz и нагоре)

FM – един оператор само FM (Само за българските участници)

 

3. Дати и време на провеждане.

 

Състезание Начало              Край

 

 

Ден на радиото

                4 Май 2024

            14 UTC /17 LZT

                 5 Май 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

LZ DX VHF/UHF Contest

                1 Юни 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                2 Юни 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

LZ УКВ Полеви ден

                6 Юли 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

 

                7 Юли 2024

            14 UTC / 17 LZT

 

4. Радиовръзки.

 

Всяка радиостанция може да бъде работена само веднъж, на всеки един от обхватите по време на състезанието – независимо от вида модулация и това дали тя е фиксирана, портативна или мобилна.

Ако радиостанция е работена повече от един път, то повторените връзки трябва да бъдат ясно отбелязани в дневника.

Радиовръзки, направени през активни ретранслатори, чрез отражения от Луната, cross-band, или през VoIP не се зачитат.

 

5. Обхвати, видове модулация.

 

Обхвати : 50MHz, 144MHz, 432MHz, 1296MHz, 2320MHz, 3400MHz, 5760MHz, 10576MHz съгласно честотния план на всяка една страна и препоръките на IARU R1 за честотно разпределение по видове работа.

Радиовръзките могат да бъдат направени на CW, SSB и FM.

 

6. Обмяна на информация, ропорти.

 

Рапортите между участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация: RS или RST рапорт, пореден номер на връзката (като се започне от 001 за първата връзка) и WW Locator. Поредните номера на всеки обхват са отделни.

Пример: 59005 KN22PR за SSB или 599005 KN22PR за CW.

 

7. Точкуване

 

Точките за установените радиовръзки се начисляват по следния начин:

 

50 MHz 1 т./км
144 MHz 1 т./км
432 MHz 2 т./км
1.3 GHz 4 т./км
2.4 GHz 8 т./км
3.4 GHz 10 т./км
5.6 GHz 12 т./км
10 GHz 20 т./км
     
8.Дневници.

 

Дневниците на участниците в състезанието трябва да съдържат следната информация за

проведените от тях радиовръзки:

 • дата и време в UTC
 • опознавателен знак на кореспондента
 • изпратен рапорт – RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
 • получен рапорт – RS (RST) рапорт, пореден номер на връзката и локатор
 • брой точки

Заглавната страница на дневниците трябва ясно да показва следната информация за участниците:

• опознавателен знак

• категория

• локатор

• оператор/и – имена и опознавателни знаци

• адрес за контакт – пощенски и/или електронен

• използвана апаратура – предавател, мощност, приемник и антена

• краен резултат

Трябва да бъдат приложени отделни дневници за всеки отделен обхват.

Съдийската комисия ще обработва дневниците на състезателите само в електронен вид,

оформени в EDI-формат.

Дневниците изпращайте не по-късно от 8 (осем) дни след приключване на състезанието:

 •                 като прикачен файл (файлове) по електронна поща до     [email protected](link sends e-mail) (в полето “Subject”
 •                 изписвайте инициала на участника)

Дневници, оформени в друг формат, изпратени на хартия или след установения срок може да бъдат използвани само за контрол по решение на проверяващата комисия.

 

9.Проверка на дневниците.

 

Проверката на дневниците на участниците ще се осъществява от програма за насрещно съответствие на предадената/приета информация. Заявена връзка ще бъде анулира при неправилно приемане на задължителната информация  – инициал, рапорт, пореден номер или локатор. Наказанието ще бъде само за страната допуснала грешката.  При ситуация, в която дневник на станция води до масово  анулиране на връзките на кореспондентите си, то този дневник ще бъде дискваливициран и няма да се използва за формиране на крайното класиране.

 

 

10.Класиране.

 

Ще бъдат класирани само участници, които имат минимум една зачетена радиовръзка с българска станция. Класирането на участниците ще се осъществява по категории на база на крайният им резултат. Крайният резултат, по който ще се класират участниците в категориите „Много обхвати“, се формира като сбор от резултатите на отделните обхвати, без този на 50MHz.

Българските участници ще бъдат включени в класацията за всички участници и в класацията само за български състезатели.

 

11.Награди.

 

Състезателите, класирали се на челните места ще получат  дипломи в електронен формат.

 

Източник: Българска федерация на радиолюбителите

Планова профилактика на ретранслатор LZ0VDR

Драги колеги,
На 08.11.2021 г. от 08:00 ч. до 14:00 ч. ще се проведе планова профилактика на DMR ретранслатор LZ0VDR.
В посочения период, ретранслатора няма да работи.
След приключване на дейностите, функционалността му ще бъде възстановена в нормалното си състояние.
 • Позивна: LZ0VDR
 • QTH Locator: KN33XE
 • Честота на предаване: 438.725MHz
 • Честота на приемане: 431.125MHz
 • Offset: -7.6
 • Color Code: 1
 • Цифрови режими: Digital mobile radio (DMR)
 • DMR Мрежа: IPSC2-BULGARIA (DMR+)
 • Talk Groups:
  TS1: 284 BG & 2849 Varna;
  TS2: Свободен само за локална употреба

Предлага се трета среща на радиолюбителите в местността „Тракийска чешма“ на 02.10.2021 г – събота от10:00 ч LZT.

Предлага се трета среща на радиолюбителите в местността „Тракийска чешма“ на 02.10.2021 г – събота от10:00 ч LZT. При лошо време същата да се състои на 09.10.2021 г (следващата събота) по същото време.За предложения и коментарии – тук, във Вайбър групата , на страницата varnahamradio.com и на ретранслатор (репитер) LZ0VNA (438.300). 73 !

Предложение: „вечерната проверка“ да се провежда на ретланслатор LZ0VNA

Колеги, има аргументирано предложение за обсъждане и гласуване , „вечерната проверка“ да се провежда на ретланслатор LZ0VNA. Аргументите са : 1. По-надежден и се действа от по-отдалечени райони; 2.Намира се под постоянен контрол и възможна своевременна намеса при създаден проблем; 3. Енергиййно независим- при спиране на ел. ток може да работи още известно време на собствено ел.захранване. ; 4. Приоритетна FM функция пред цифровата. За повече аргументи и въпроси ,моля отнасяйте се към Красимир – LZ2NKN ! Недостатък – не може да се работи на „фюжън“ по време на проверката, поради т.4. Преминаването (ако се гласува) ще стане след като се гласува с повече гласове -ЗА.

За по-широко участие на колегите това съобщение ще бъде публикувано във фейсбук групата , а също ще бъде оповестено и на вечерна проверка. Ще бъдат отчетени гласовете и на повече участници ( не само за една вечер).

Резултат от гласуването до сега за преминаване на „вечерната проверка“ на ретранслатор LZ0VNA : Общо гласували досега – 26 човека; Гласували -„ЗА“ -16 човека ; Гласували -„въздържал се“ -6 – човека. Гласували-„против“ -4 човека.

Радиолюбителско парти-барбекю в местността „Тракийска чешма“

На 17.07.- събота се организира радиолюбителско парти-барбекю в местността „Тракийска чешма“- гр. Аксаково. Желаещите да присъстват – да заповядат. Желателно е всеки да носи със себе си необходимото количество продукти за консумация ( твърди и течни). Мястото е избрано с оглед да може да се идва и с обществен транспорт. На мястото има и паркинг. Сборен пункт – крайната спирка на автобус н-р 409 (обръщача ) в гр. Аксаково. От там има осигурен превоз до местността , която е наоколо 1-1.5 км от спирката. Има осигурени маси и пейки, вода и тоалет. ВОДАТА НЕ СТАВА ЗА ПИЕНЕ !!!

 

 

Явяване на сборния пункт – м/у 10:00 и 11:00 часа на същия ден. Време за допълнителни въпроси и указания – след „вечерна проверка“ днес , утре и вдруги ден.

Втори изпит за 2021 – търсят се 5 човека

Веднага след приключване на първия изпит за 2021та година отново имаме 5 кандидата. При сформиране на група от 10 ще се насрочи дата за втори за годината изпит във Варна. Ако има желаещи свържете се с LZ2DZ. За контакти: 0899/858593 или по имейл

15.04.2021 – 16:00ч – първият изпит за 2021

На 15ти април, от 16:00ч, на обичайното място – Народната астрономическа обсерватория и планетариум „Николай Коперник“ , ще се проведе първият изпит за радиолюбители във Варна през 2021! На записаните и вече информирани – късмет! А на тези, които просто са попаднали на тази страничка, трбява да знаете:

 • Изпитът за радиолюбител е лесен!
 • Теорията, която се научава с 2-3 прочита е безплатна и се намира на сайта на КРС.
 • При взет изпит Ви се дава личен инициал! 
 • С този инициал ще имате възможност да използвате радиолюбителска инфраструктура, която обхваща 99% от територията на България.

Ако Ви е станало интересно, прочетете повече информация за изпита и се свържете с нас 🙂

LZ1BOR, Камчия
Снимка: LZ1BOR, Камчия