Комплект слушалки с микрофон за работа с ICOM IC-746pro.

В радиолюбителската практика при работа със слабочуващи се станции често се налага да слагаме слушалки за по-добра разбираемост. Ако обаче в същия момент ползваме и ръчен микрофон като НМ-36 жиците стават повечко и можем неволно да се оплетем. За да бъде по-удобна работата на оператора предлагам настоящата схема за включване на комплект обикновени компютърни слушалки с микрофон. Самите слушалки са свързани чрез своите 3мм. стерео жакове , което дава възможност лесно да ги подменяме, без каквото и да е разпояване и запояване. За целта се подготвят две ширмовани качествени кабелчета. Едното е по-късо и е с едно жило. То осъществява връзката с микрофонния стерео жак който всъщност винаги е вътрешно свързан като моно. На единия край запояваме кабелна стереобукса със запоени вътре в нея SMD елементи, а другият край запояваме към пинове № 1 и № 7 на куплунг аналогичен на оригиналния микрофон НМ-36 според схемата.

Второто ширмовано кабелче е по-дълго и трябва да е с две жила. На единия му край се свързва малка пластмасова кутийка с 3 бутона : PTT , UP и DOWN. Вторият край се запоява в куплунга към пинове №№ 3, 5 и 6.

На задната стена на кутийката е залепена с каноконлит малка щипка от бадж с цел да може да прикрепим комутациите по-нагоре по кабела на слушалките на удобно за ръката ни място. Това място е регулаторът на усилването.

На края е необходим и един преходник стереокуплунг 3мм/стереожак 6,3мм за да можем да включваме слушалките към гнездото HEADPHONES на трансивъра.

Използваме и няколко черни кабелни превръзки за пристягане на кабелите един към друг.

Този комплект е пробван на всички КВ, 50 и 144 MHz диапазони на 100W изходна мощност и не се забелязва влизане на висока честота.

02/2013 инж. Е. Бучков / LZ2EMO/