Защита по аноден ток в крайното стъпало на трансивъра TS-830 на фирмата „Kenwood”

1.Същност на проблема. Това е един трансивър-класика сред радиолюбителите по цял свят. Наред с всички негови достойнства, той има и един съществен недостатък,признат от много ползватели. Изходното стъпало е много чувствително към претоварване, вследствие на което за извънредно кратко време при неправилно извършване на процедурите за настройка двете изходни лампи тип 6146В, работещи в паралел могат непоправимо да дефектират. Това води до неприятни финансови разходи за оператора в последствие. А при липса на наличен резервен комплект лампи и до невъзможност да се ползва трансивъра за определен период от време. И не само това! Често от прекомерния аноден ток горят резисторите в катода.

2.Същност на предложеното решение. Аз реших да въведа схема за контрол на анодния ток на лампите на принципа на следене напрежението, отлагащо се в съставния катоден резистор имащ стойност точно 5 ома /2W, реализиран конструктивно с 4 бр резистори по 20 ома/0,5W в паралел. Следейки форумите в интернет виждам, че сред радиолюбителите /особено американските/ има разнобой по отношение на разбирането защо са 4, а не 1 резисторите. Дали изпълняват ролята на един вид предпазители защитаващи лампите и т.н. Най-добре конструкторите знаят защо са взели това решение. Естествено,че повече резистори в паралел означават намаляване паразитната им индуктивност, която може да повлияе на характеристиката на усилвателя за по-високите диапазони /над 18-21 MHz /. Най-добри в това отношение са металоокисните резистори.

Предложеното устройство е операционен усилвател тип „741”, работещ като компаратор, следящ напрежителния пад в катодите на лампите /който е в пряка зависимост от анодния ток/ , тиристорен елемент, релейна комутация с две маломощни релета и зумер, известяващ за неправилна и опасна настройка на крайното стъпало. Компараторът постоянно сравнява катодното напрежение в режим „предаване” с друго опорно такова, което е предварително зададено с достатъчно висока точност и стабилизирано от напрежителния регулатор VR 7805. Виж схемата. Аз съм избрал ниво 1,325V съответстващо на максимално допустимият сумарен аноден ток от двете лампи 6146В Ip = 265mA.Вижте каталожните данни за тези лампи на фирмата-производител „RCA”.

Схемата „741” изисква двуполярно захранващо напрежение, в противен случай тя не функционира коректно за напрежения на сравнение под 1,850- 2,000 V. Положителното 12,5V се взима от щатния стабилизатор на TS-830. Тъй като консумацията по -12,5V е само 2 mA то лесно, чрез еднопътен изправител и филтър на отоплителното напрежение получаваме отрицателното захранване за ОУ.

Обърнете внимание, че Rel2 не е на платката на устройството, а директно е запоено върху контролна точка ТР3 на модула AF UNIT. Там са запоени/използвайки изводите на релето/ и VD5 и R8.

3.Действие на схемата. При нормална настройка на изходното стъпало няма никакво въздействие на схемата върху трансивъра. При превишаване на зададения предварително праг на анодния ток /I plate or Ip > 265 mA в режим „предаване” / SSB или CW /, което превишение продължи повече от няколко секунди /виж С6/ следва задействане на защитата. Предаването незабавно се прекъсва,звучи звуков сигнал от зумера и докато не бъде изключен главният захранващ ключ поне за секунда ,няма никакъв шанс да предаваме повторно. Изключваме, отново включваме /не се бавете,защото катодите изстиват!/, минаваме в режим „TUNE” и извършваме коректната настройка, ако съответната антена позволява това, разбира се! Да не забравяме, че радиото работи с КСВ < 2 !

При задействане се блокира реле RL1 в модул AF UNIT. Така, че е невъзможно да задействаме бутона РТТ на микрофона, VОХ или режим CW.

Схемичката е реализирана върху експериментално парче фолиран стъклотекстолит с примерни размери не повече от 50 Х 60 мм. Закрепването съм направил с метална „S” – образна планка,чиито външен край е притегнат под щатния винт на екранировката на крайното стъпало. Виж снимките. Извинения за лошото им качество, но имах само WEB-камерата под ръка в момента.

4. Заключение. Предложената схема е проста и не се нуждае от някаква специална квалификация, която притежават повечето радиолюбители, за да може да бъде повторена. Не се изисква никакъв демонтаж на платки от трансивъра! Само трябва да се отворят горния и долния капак на кутията. При отпадане по някаква причина на +12,5V към защитата, трансивърът няма да предава. Ако отпадне пък -12,5V винаги ще се включи защитата със съпътстващ звук от зумера.Това ви е един вид гаранция за сигурност на защитата. Все пак-внимавайте да не направите грешка и да увредите този добър трансивър при монтажа! 03/06/2011 гр. Варна 73! инж. Емил Бучков – LZ2EMO.

Авторът има и други подобрения на TS-830.

Искате ли да имате индикация , когато е включено отоплението на лампите с ключа „HEATER” без да извършвате никаква външна промяна?!

Ми под щатната осветителна лампа на стрелковия измервател сложете подобна /но не повече от 1-2 W/.Единият край с проводник захранете от платката на крайното стъпало, точка „Н” или извод № 2 на лампа 6146В V1 /не V2!/. Другият вземете от корпуса на предния панел. Има вътрешен винт на няколко сантиметра от предния ляв край на стрелковия прибор. Главата му е успоредна на лявата стена на кутията. Когато е включено отоплението, стрелковия индикатор ще ви свети в ярко жълто-зелено или оранжево-червено, ако на лампата нахлузите специално цветно силиконово калпаче предназначено за лампи с нажежаема жичка. Пластмасова сламка за сокове е пробвано, но не става. След време пластмасата прегаря!При изключено отопление индикаторът свети в нормалния, не ярък светло-кехлибарен цвят. Нормално осветяване на стрелковата система. Отоплението е изключено

Ярко оранжево-червено осветяване при включено отопление .

И още… Искате ли тоя синьо-зелен дисплей на цифровата скала да не ви дразни неприятно очите?! Ми просто развийте винтовете, крепящи честотомера, издърпайте го назад. Сложете червен светофилтър /от старо видео или DVD – плеър, който е имал също луминесцентен дисплей/ пред индикатора.Не става всякакъв червен филтър!Трябва да има точно определената цветна температура. Закрепете с тиксо, чиито краища фиксирате с двата странични винта,за да не се разлепя с времето. С тиксото подлепете САМО горния хоризонтален ръб на светофилтъра, а не целия филтър! И така вече цифрите ви светят в бяло.