Тестер за кварцове „QARTZ-1”

Това малко устройство,побиращо се върху платка с размери не повече от 20 х 20 мм. е много необходимо в радиолюбителската практика, когато трябва да си подбираме кварцови резонатори. Има резонатори, които по една или друга причина са дефектни или с течение на времето са се повредили. Тези елементи много лесно се увреждат и от удар. С тестера проверяваме кварцове на основна честота на генерация – до към 15-20 MHz, а също и кварцове, предназначени за работа на висш нечетен хармоник, та чак до около 100 MHz .

Подобни схеми има описани изключително много в литературата, но при тази имаме още едно допълнително стъпало – транзистора VТ2, който ни усилва полезния сигнал до едно по-високо и отчетливо ниво, което да задейства VТ3 и в крайна сметка да получим добра светлинна индикация от червения светодиод HL1 .

VТ2 служи и като буфер за изходния сигнал към BNC- гнездото J в което може да се включи честотомер за точен контрол на номинала на кварцовия резонатор. Ако не измерим точно основната честота, то и погрешно ще си направим заключение за висшия му нечетен хармоник. А с увеличаване на номера на хармоника грешката при отчитането на основната честота се умножава с неговия номер!!! Примерно – ако на основна честота сме отчели номинала с грешка от плюс 1 kHz, то на пета хармонична честотата ще e по-ниско с цели 5kHz от тая, която ние си мислим !

Лесно и просто за изпълнение в кутийка, малко по-голяма от кибритена такава .

13/07/2011г. гр. Варна Успех и 73! инж. Емил Бучков – LZ2EMO .

Импулсно захранване за радиостанции S-350-12 и някои проблеми с него.

Широко известното в цял свят малогабаритно, евтино, ефективно и сравнително надеждно импулсно захранване 12V/29А – 350W, внасяно масово и у нас аз ползвам от време около 2 месеца безпроблемно за захранване на ICOM-746 PRO. Основни производители на въпросния захранващ блок S-350-12 са фирми от Китай и Тайван.
Преобладаващата част от радиолюбителите по света изказват добри впечатления от изделието, като имат определени забележки относно недоброто филтриране на собствените смущаващи сигнали, проявяващи се основно на долните К.В.-диапазони. По англо и рускоезичните НАМ-форуми дори се срещат предложения за редуциране на въпросните QRN- смущения.
Има един друг проблем, който е по-опасен за работоспособността на захранващото устройство и това е статиката създадена по време на БУРИ. Независимо от характерът на тези бури, който могат да са пясъчни, дъждовни или снежни в късовълновите антени се индуцират сравнително плавно нарастващи статични електрически потенциали с положителна или отрицателна полярност според скоростта и честотата на следване поривите на вятъра. Обикновенно говорим за скорости около и над 20 метра в секунда (м/с) . Нека не бъркаме този вид бури с гръмотевичните такива. При последните нарастването на индуцираните в антената на радиостанциите статични потенциали е много по-рязко, а амплитудите са обратно пропорционални на разстоянието до гръмотевичния разряд, което прави често всякакви защити и заземления слабо ефективни или безполезни!
Нека говорим сега за факта, че повечето радиолюбители /руските форуми/ споделят почти едно и също впечатление. Дефектиране на изделието при ПЪРВАТА буря! Проблемът-статичното електричество, породено от триенето във въздуха на песъчинки, прах, сняг или дъждовни капки. При мен проблемът последва точно при една снежна буря. Вятър северен, над 20м/с, сняг и температура -11С. В момента на дефектиране радиостанцията е била изключена, но с включени 2 антени и щепсъл на захранването в контакта ~220V. При опит да я включа тя въобще не се задейства. Светодиодът на захранването на S-350-12 светеше слабо. Измерено напрежение на изхода от 7,5-8V нестабилно, падащо дори и при минимално натоварване. След отваряне корпуса на захранването и замерване се оказа дефектирала интегрална схема на двойния биполярен операционен усилвател U2 – LM-358. Пробив към + VDD в изхода и, поради което вентилаторът- М постоянно въртеше с особен бръмчащ звук. Други радиолюбители констатират, че не само ОУ, но и интегралната схема U1, изпълняваща роля на ШИМ и генератор TL-494 също дефектира. В този случай направете като мен-да премахнете въпросните чипове и на тяхно място да запоите съответните цокли, а в последствие при нужда, след като сте се запасили с резервни ИС, да можете бързо да ги сменяте без запояване. Не забравяйте, че всеки един полупроводников елемент е в състояние да дефектира непредсказуемо при статика . Не се опитвайте да сменяте сдвоените мощни, бързодействащи изправителни диоди с дискретни, отделни такива!!! Натоварването им е голямо и основно те загряват алуминиевото шаси при работа! Сдвоените диоди имат еднакви параметри и еднакво охлаждане, което не може да се осигури с отделни диоди. Имайте предвид, че термисторът задействащ принудителното вентилаторно охлаждане не е свързан механично с алуминиевия корпус, а отчита температурата на въздуха вътре в него.
Аз предлагам да експериментирате най-безболезнено една ценерова защита от статични пренапрежения , използувайки последователно-насрещно свързани ценерови диоди с пробивно напрежение 15-18V. Така диодите ще се отпушват винаги при статика , независимо от нейната полярност над праговото напрежение на ценерите. Едната група диоди ще замасява плюса, а другата минуса на захранването към „земя”. Необходимо е захранването на изправителя да става с трижилен мрежов кабел, осигуряващ фаза/L/, нула/N/ и земя. Това го казвам, тъй като в реални условия радиолюбителите живеещи в панелни блокове , особено на по-горните етажи по никакъв начин не могат да си заземят корпусите на радиоапаратурата в шака чрез класическо заземление изискващо максимално къс и широк/дебел/ проводник към земя. Да не говорим, че с новите PVC-водопроводни тръби не може да използваме и водопроводната мрежа на апартамента за заземление. Единственото свястно и възможно решение е заземителният или занулителният проводници на силовото захранване 220V.
Привеждам схема /трудно се открива в интернет/ на захранването S-350-12, макар тя да е за варианта 24V. На друга схема съм изложил свързването на защитата.

Принципна схема на S-350-12

Ценерова защита.

Сн. 1

Сн. 2

Ограничаване на смущенията създавани от изправителя.
Тъй като на най-ниските диапазони : 160; 80; 40 и 30 метра генерираният в приемника плаващ по честота паразитен шум е твърде силен и дразнещ, аз само с външно включване на 3 кондензатора успях да го редуцирам на слух поне с 30-40%. Между корпус и „минус 12V” свързах два кондензатора в паралел.Единият е керамичен , неполярен – 1 uF/250V ( 400V) и един стирофлексен – 2,2 nF/630V. Между „плюс 12V” и „минус 12V” един стирофлексен кондензатор – 1000 pF/630V. След тази доработка на 30 метровия диапазон и нагоре практически не се усещаше вече никакво смущение.

29-01-2012г. 73! Инж. Емил Бучков-LZ2EMO

* * *

Изкуствен товар 50 Ohm 100 W 0-1GHz

След като на пазара се появиха миниатюрни,евтини безиндуктивни високочестотни резистори макар и втора употреба на цени $1-3 от типа на RFP 1109 работещи от 0 до 3GHz си струва да захвърлим старите самоделни изкуствени товари, правени с обикновени резистори и както се казва „за 5 пари” да си изработим нещо по-свястно и компактно.

http://www.banggood.com/100W-Dummy-Load-RF-RFP-1109-Microwave-Resistor-Power-Watt-50-0-3GHz-p-1019108.html

Необходими са подходящи радиатори осигуряващи добро охлаждане на активния елемент, който не трябва да прегрява над +155С !

Такива с размер 150Х105Х25мм. могат да се намерят на верига магазини „Елимекс” за 4,90лв бройката. В случая са необходими два броя. Преди да се слепят с плоската си част един за друг се намазват с топлопроводяща силиконова паста. Товарът е разположен в средата на радиатора за по-равномерно охлаждане. Сглобката е пристегната с винтчета М3 и съответните гайки. Между товара и късия коаксиален кабел RG-58 /дължина 50 мм./ е поставена преходна платка с фолирани медни, посребрени островчета. Целта е да няма никакво механично напрежение между жилото на коаксиалния кабел и активния извод на товара,който е много нежен,тънък и специално трябва да се внимава с него! Между жилото на коаксиалния кабел и активния извод на RFP 1109 е запоена тънка медна, посребрена пластинка с триъгълен профил за напасване ширината към ширината на извода на резистора. Такива замасяващи пластини имаше в старите български телевизионни тунери „ИТК-1П” по капаците на кутиите им.

Очевидно поради кабелната връзка и самата конструкция не може да се очаква домашно произведеният товар също да работи до 3GHz.

А и аз съм ползвал конектор SO-239, който формално се води UHF-тип понеже е измислен много отдавна, но по-добрите са N-конекторите естествено!

След натоварване със 100 вата в продължение на няколко минути температурата на радиатора около резистора измерена с дистанционен инфрачервен термометър достигна около 37С. Другото се вижда от снимките.

19-07-2016 гр.Варна Успех и 73! Инж. Емил Бучков LZ2EMO

В.Ч. детекторна сонда за измерване на двойната амплитуда Up-p 30kHz-200MHz.

Предложената от мен сонда – детектор на двойна амплитуда или Up-p е нещо много необходимо на всеки, който се занимава с конструиране или ремонт на КВ и УКВ апаратура. Хем просто като устройство, хем върши и добра работа. С тази сонда, ако не разполагате с високочестотен ватметър, може също спокойно да си измервате мощности на предаватели, ако те разбира се работят върху съгласуван товар, да речем стандартно-50 ома. Естествено трябва да ви са познати и електрическите зависимости от електротехниката. Ефективната мощност върху товар 50 ома се изразва така:

P eff = 0.707 *Up-p^2 / 4*R . При R=50 ома товар знаменателят в дробта става 200 ;

P eff = 0.707*Up-p^2 / 200 . Знакът ^ означава повдиганато в степен , в случая – втора.

Четворката в знаменателя се получава поради факта, че ние измерваме удвоената пикова амплитуда на напрежението! За да получим реална стойност на мощността делим на 2, но понеже квадратът се отнася и за знаменателя по отношение на напрежението, така оттам получаваме четворката. Тя умножена по 50 ома дава числото 200.

Умножавайки целия резултат с константата 0,707 от пиковата мощност получаваме ефективната и стойност – т.е. P eff.

 

Схемата е изпълнена като детектор-удвоител на напрежението със „закрит вход”. Казва се „закрит” заради разделителния кондензатор, спиращ постоянния ток на входа. Той играе и ролята на автоматично преднапрежение за диодите VD1 и VD2. Когато детекторът няма разделителен кондензатор се казва, че това е детектор от „открит” тип.

Кондензаторите са дискови-керамични от типа ККрД – българско производство. Диодите са руски Д2Е – високочестотни и за сравнително високо обратно напрежение /напрежение на пробив/. Нисконапреженови В.Ч. диоди тука НЕ СА ПОДХОДЯЩИ по разбираеми причини! R1 и R2 са ограничаващи тока през диодите, тъй като цифровият прибор на изхода погрешно може да е включен не като високоомен волтмер, а като низкоомен ампермер, което ще доведе до дефектация на диодите. Сондата е изработена от месингова тръбичка, с подходящи профилно изработени на струг запушващи втулки отпред и отзад, направени от изолационен материал – текстолит, ебонит, плексиглас или да речем тефлон. Схемата е изпълнена на миниатюрна платка, която е снабдена с подходящи дъгообразни медни, посребрени пружиниращи контакти, които имат за цел да предават по-добре нулевия потенциал между външния корпус и платката с елементите.

Вътрешен изглед – страна фолио.

 

Изглед – страна елементи.

Изглед платка с елементи – профил .

Изглед в затворено, работно състояние .

Отляво е крокодилът за заземление.Свързващият проводник между крокодила и корпуса на сондата е максимално къс, за да не се създават излишни паразитни индуктивности при измерването, което пък да доведе до грешки при измерването на по – високите диапазони. Свързващият кабел трябва да е сравнително тънък, гъвкав и с добра В.Ч. екранировка. Подходящ е RG-174 или подобен. На другия край на кабела поставяме два банан-щекера за връзка със цифров измервателен прибор .

С тази сонда работя от 1994г. безпроблемно.

* * *

13/07/2011г. гр.Варна Успех и 73! инж. Емил Бучков – LZ2EMO .

 

Комплект слушалки с микрофон за работа с ICOM IC-746pro.

В радиолюбителската практика при работа със слабочуващи се станции често се налага да слагаме слушалки за по-добра разбираемост. Ако обаче в същия момент ползваме и ръчен микрофон като НМ-36 жиците стават повечко и можем неволно да се оплетем. За да бъде по-удобна работата на оператора предлагам настоящата схема за включване на комплект обикновени компютърни слушалки с микрофон. Самите слушалки са свързани чрез своите 3мм. стерео жакове , което дава възможност лесно да ги подменяме, без каквото и да е разпояване и запояване. За целта се подготвят две ширмовани качествени кабелчета. Едното е по-късо и е с едно жило. То осъществява връзката с микрофонния стерео жак който всъщност винаги е вътрешно свързан като моно. На единия край запояваме кабелна стереобукса със запоени вътре в нея SMD елементи, а другият край запояваме към пинове № 1 и № 7 на куплунг аналогичен на оригиналния микрофон НМ-36 според схемата.

Второто ширмовано кабелче е по-дълго и трябва да е с две жила. На единия му край се свързва малка пластмасова кутийка с 3 бутона : PTT , UP и DOWN. Вторият край се запоява в куплунга към пинове №№ 3, 5 и 6.

На задната стена на кутийката е залепена с каноконлит малка щипка от бадж с цел да може да прикрепим комутациите по-нагоре по кабела на слушалките на удобно за ръката ни място. Това място е регулаторът на усилването.

На края е необходим и един преходник стереокуплунг 3мм/стереожак 6,3мм за да можем да включваме слушалките към гнездото HEADPHONES на трансивъра.

Използваме и няколко черни кабелни превръзки за пристягане на кабелите един към друг.

Този комплект е пробван на всички КВ, 50 и 144 MHz диапазони на 100W изходна мощност и не се забелязва влизане на висока честота.

02/2013 инж. Е. Бучков / LZ2EMO/

Допълнителен широколентов ВЧУ към SDR конвертор 0-30 MHz

След като от месец ползвам SDR-приемник с конверторна приставка, имащ добра чувствителност със стандартните радиолюбителски антени се оказа,че слушайки с късата приемна балконска /първи етаж/ антена, която представлява несиметричен дипол ,/чието късо рамо от 1метър в далечния си край е капацитивно свързано с металната арматура на балкона а дългото рамо от 6 метра завършва с удължаваща бобина с 19 навивки в/у пластмасово тяло с диаметър 20мм/ идва малко слабичка особено за ниските бандове. Опитах да направя ВЧУ с широколентов съгласуващ 50 омов трансформатор на изхода,но нещо не се получи добър резултат .Може би входното съпротивление на двойнобалансния смесител не е 50 ома. Пък и трудно ще се покрие тая широка честотна лента от 0-30 MHz.Минах на вариант апериодичен ВЧУ, работещ в токов микрорежим. Базов ток 12uA,колекторен ток 1,1mA. Това дава статичен коефициент на усилване по ток Ic /Ib = 97.Мерен на тестер транзисторът използван – в случая малошумящия КТ355А показа h21e=109. Той е специално проектиран за работа в УВЧ и генератори на УКВ до 1,5GHz „П”-филтъра и самия усилвател са в обемен монтаж,без платка за по-малък заеман обем,което се вижда от снимката. Ако на долните КВ-диапазони ви излязат множество вертикални линии на спектралния „водопад”,то изключете всички импулсни захранвания в жилището или там където сте и ще видите разликата. Даааа…тя е умопомрачителна,особено след полунощ, когато съседите спят и са си изключили „смутителите”! За съжаление собствения компютър на който слушаме SDR-а няма как да го елиминираме,а той също хвърля нечистотии в ефира. То всички хубости на куп не може!

05/09/2016 гр.Варна 73! инж. Емил Бучков – LZ2EMO

Конвертор за приемане на диапазона 0-30MHz с RTL USB –стик, предназначен за приемане на аналогово FM, цифрово радио и телевизионно разпръскване – DAB /DVB в обхвата 24-1766 MHz

С предложената схема въпросният широко разпространен USB-приемник може да приема дълги, средни и къси вълни практически от 0 до 30 MHz. Реално RTL-USB стикът е идеален приемник за УКВ чак до 1,766 GHz, когато се използва без конвертора. Реализиран е с демодулатора RTL-2832U на фирмата Realtek.

Имам готов донгъл RTL-SDR 100kHz-1766Mhz, но за съжаление той е несъвместим като хардуер със стария Win-XP на моя компютър. Сега го използвам за слушане на VHF/UHF диапазоните.

Понеже ми се намираше един захвърлен стик,реших да направя нещо за да слушам и всичко под 24MHz/това е най-ниската работна честота на донгъла/. Схемата на конвертора е проста, но все пак човек трябва да разполага с малко измервателна апаратура освен мултицет. Честотомер, грид-дип мер, LC-метър, контролен КВ и УКВ приемник. В интернет могат да се видят подобни конвертори реализирани с готови кварцови генератори от LAN-карти. Евтино и просто решение, но тия генератори произвеждат правоъгълно напрежение в изхода си. Правоъгълните сигнали както е известно от теорията поради стръмните си фронтове създават и множество висши хармонични, което след продукт-детектора ще породи още повече на брой нежелани съставки. Това води до приемането на несъществуващи в ефира станции и cвистове.

Реших да мина на кварцов осцилатор с повишена мощност, за да спестя още едно усилващо хетеродинния сигнал стъпало. При това малко жертвам от стабилността на честотата,но това е един компромис между стабилна честота и висока амплитуда. Използваният смесител SAM-2 изисква поне 7-10mW хетеродинна мощност, тъй като загубите в него са от 5,7dB до7,5dB

На входа на конвертора не съм поставил предусилвател,защото той ще изисква съответно и филтри, за да се намали въздействието на силни странични сигнали и възможни интер- и кросмодулации.

За сметка на това обаче усилвател има на изходния сигнал , реализиран с полевия и малошумящ 2SK212E,широко изполван като УВЧ в множество трансивъри и комуникационни приемници японско производство.

Антенният вход е защитен с два насрещно свързани шотки-диоди ВАТ-86, имащи вградени пръстени за високоволтова протекция.

Индуктивностите на трептящия кръг и намотката за връзка са навити на кухо керамично тяло с изработени улеи за навиване с принудителна стъпка 1мм.Външният му диаметър е 8мм. На 5мм от горния край на намотката с 5 навивки е разположена 1 навивка за връзка между осцилатора и двойно-балансния смесител. Проводникът е емайлиран, меден ф = 0,51мм.

Дроселът за осцилатора е фабричен 20uH.Дроселите на усилвателя са тороидални. Размерите, индуктивността и магнитната проницаемост на феритните материали са означени на схемата

Балансирането на смесителя по най-чист сигнал става чрез безиндуктивен потенциометър 100 ома. А чистотата на сигнала може да се наблюдава на съответния екран за аудио-сигнала , който осигурява софтуерно SDR-приемника. Аз ползвам известната стара програма HDSDR. Отива се на честота 0 Hz /след като софтуерно е зададена точната честота на конвер – тиране до 1 Hz/Там гледаме формата на нулевото биене и я изчистваме максимално, леко въртейки плъзгача на тримера 100 ома. И така вече 0 Hz съответства на 40 000 000 Hz.

За съвсем точно определяне честотата на конвертиране ползваме контролен КВ-приемник, имащ SSB. Наблюдението правим на различни концертни АМ- станции и на любителски SSB такива на горна и на долна лента. Когато прослушваме АМ-предаватели, превключвайки LSB/USB не трябва да има никаква разлика на слух!

Използвал съм пробна едностранно фолирана платка с фабрично разпробита мрежа от отвори. Всичко се помества в стандартна пластмасова кутия с размери 85х57х27мм. Металната разбира се е винаги за предпочитане с оглед ефективна екранировка!

След първите тридесетина минути кварцовият генератор се темперира и не се забелязва някакво по-нататъшно пълзене на честотата. USB-стикът загрява доста и оттам също първоначално има някаква честотна нестабилност.

Чувствителността е сравнима със стандартните приемници.

Справочни сайтове:

http://www.realtek.com.tw/products/productsView.aspx?Langid=1&PFid=35&Level=4&Conn=3&ProdID=257

http://www.rmania.net/aksesoari-dvb-t-mpeg4-tv-tunerdabfmsdr-rtl2832u-r820t-1442.html

http://www.dx.com/p/rtl2832u-r820t-mini-dvb-t-dab-fm-usb-digital-tv-dongle-black-170541#.V6vdl1DxvK4

http://www.hamradioscience.com/rtl2832u-r820t-vs-rtl2832u-e4000/

https://www.minicircuits.com/pdfs/SAM-2_SPEC.pdf

https://www.digchip.com/datasheets/parts/datasheet/302/SAM-2-pdf.php

http://nnelectronic.com/product.php?ProductID=203384

12/08/2016 гр.Варна инж.Емил Бучков-LZ2EMO